Open hier het menu Bekijk alle producten hier Open hier het menu

Verklaring over privacy en cookies op Smart-Promotions.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Smart Promotions kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Smart Promotions, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Smart Promotions verstrekt. Smart Promotions kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Waarom Smart Promotions BV Gegevens nodig heeft

Smart Promotions verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Smart Promotions uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans de levering van producten

Hoe lang Smart Promotions gegevens bewaart

Smart Promotions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Smart Promotions verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht je gegevens in te zien, te verwijderen en/of te wijzigen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Smart Promotions via de volgende gegevens:

Telefonisch: 06-42167866
E-mail: info@smart-promotions.nl
Post: Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum

Klachten

U kunt schriftelijk een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
U kunt dit doen door  een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag
Vermeld dan altijd in uw brief:

 • Over welke persoonsgegevens het gaat
 • Over welke organisatie het gaat
 • Of u al contact heeft gehad met die organisatie
 • Hoe de organisatie reageerde op uw klacht
 • Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt  
 • Wat u met de klacht wilt bereiken
 • Uw naam, adres en telefoonnummer

Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u dan eerst via het gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Smart Promotions en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Smart Promotions heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Smart Promotions geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Smart Promotions een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van Smart Promotions.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Smart Promotions BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Smart Promotions B.V.

Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum
Email: info@smart-promotions.nl